Köpek Türleri

Köpek Türleri

Köpek Türleri , köpek, köpekgiller ailesine ait bir hayvan türüdür. Cinslerine göre 400 den fazla köpek cinsi vardır. Etçil ve memeli hayvan olan köpek Boz kurdun alt türü olmakla birlikte tilki ve çakallarla da akrabadır. Kedilerle birlikte dünyanın en çok beslenen evcil hayvanlarından birisidir. 2001 yılı tahminlerine göre dünya üzerinde yaklaşık olarak 4 milyon kadar köpek türü bulunmaktadır.

Köpekler yıllardır insan oğlunun en sadık dostu olarak görülür. Bunun en büyük nedeni insanoğlunun köpeklerdeki büyük cevheri görmüş ve bu hayvanları gündelik yaşantılarına adapte etmişlerdir. Av faaliyetlerinde ve hayvancılık sektörüne kullanılan köpekler renk körü olmaları ilginç bir bilgidir. Köpek türlerinin evrimleşmesine insanoğlunun ihtiyaçları yön vermiştir. İlk türler keskin görme ve duyma duyularıyla donatılmışken günümüzde daha çok süs mantığıyla kullanılmaktadır. 7 ila 9 bin yıl önce hayvancılık yaygınlaşmaya başladığında avcılık için kullanılan köpek cinslerinin bekçilik ve koruma yönün olduğu keşfedilmiş ve çoban köpeği ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise köpeklerin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. Şöyle ki Antik Mısırda kutsal sayılan köpekler günümüzde birçok ülkede bekçi olarak kullanılmaktadır. Hatta bazı ülkelerin mutfaklarında bir yemek, Batı ülkelerde ise sadık birer dost olarak kendilerine yer bulmuşlardır. Köpek türlerinin en önemli kullanım alanı şüphesiz ki arama-kurtarma ve emniyet faaliyetleri statüsünde kullanılmalarıdır. İyi eğitilmiş bir köpek burnu bulunması gereken her şeyi bulabilir.


Köpek Türlerinin Fiziksel Özellikleri

Dünya üzerinde bulunan yüzlerce köpek cinsi çok fazla renk ve genetik şekle sahiptir. Örneğin bir süs köpeği ile bir Sivas kangalının aynı soydan geldiğine inanmak oldukça zordur ancak bu köpek türleri birbirleriyle aynı genetik özellikleri taşır. Dünyadaki bütün köpek türleri birbirleri ile aynı kromozoma sahiptir. Köpek 78 adet kromozoma sahiptir. Bütün köpek türleri, insanlarda olduğu gibi, biri anneden, biri babadan olmak üzere kromozom çiftlerine sahiptir. Doğuştan kuyruksuz olanlar hariç bütün türlerin iskeletinde 319 kemik bulunur. Kas yapıları insanlara çok benzemektedir ancak köpekler insanlara nazaran üst kısımları, alt kısımları kadar güçlüdür. Ağırlıkları mükemmel bir şekilde ön ve arka adalelerine eşit olarak dağılmıştır. Köpekler tüm ağırlıklarını ayakları üzerine vermek yerine parmaklarının üzerinde yürüyerek yürüyüş biçimi bakımından diğer hayvan türlerinden ayrılır. Köpekler köprücük kemiğine sahip değildir.

Köpekler memeli hayvanlar gurubuna mensuptur. Yavrularını emzirmek için memelerinde bezeler vardır. Bir çok köpek cinsi yaklaşık 8 adet meme ucuna sahiptir. Köpeklerin diş yapıları diğer etçil hayvanların ki ile uyuşmaktadır. Öncelikle yavru köpeklerde 28 adet süt dişi çıkar, büyüme evresi tamamlanınca 42 adet kalıcı dişe ulaşılmış olur. Üst çene ve alt çenede bulunan 2 şer adet köpek dişi diğer dişlere göre daha uzundur. Köpek türlerinin dişleri taçlı ve sivridir. Bu dişleri et parçalamak ve kendini korumak için kullanır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi diş çıkarma süreci sancılı geçer.

Dünyadaki bazı tüysüz yaratılan cinsler hariç bütün köpek cinslerinin vücutları kıllarla kaplıdır. Bu durum onları "homeotermik" (vücut ısısını ayarlayabilen) hayvan türleri arasına sokmuştur. Yetişkin bir köpek türünün vücut ısısı yaklaşık olarak 38 °C'dir. Köpekler çok çeşitli renklere ve tüylere sahiptir.

Köpek Türlerinde Duyular

Köpek türleri insanlar gibi beş duyuya sahiptir. Bunlardan en gelişmiş olanı koku alma duyusudur. K-9 gibi iyi eğitilmiş köpekler diğer türlere göre koku alma duyusu daha gelişmiştir. Özellikle uyuşturucu ve patlayıcı gibi zararlı maddeleri bulma konusunda bu özelliği ön plana çıkar. Kısa burunlu cinsler koku alma konusunda yeteneği diğer türlere göre daha azdır. Köpek türlerinin tat alma güdüsü insanoğluna göre daha az gelişmiştir. Köpeklerin görme duyusu koklama duyusuna göre daha az gelişmiştir. Köpekler renk körüdür ve Köpekler renk körü oldukları için gök kuşağının o muhteşem renklerini göremezler.

Köpek Türlerinde Yaşam Süresi

Köpeklerin ömrü türden türe değişir. Günümüzde veterinerlik alanındaki gelişmeler köpek türlerinde yaşam süresini uzatmıştır. Dünyada köpeklerin ortalama yaşam yılı 14 yıl civarındadır. Köpeklerin ömürleri genetik özellikler dışında bakım, besleme, egzersiz, iş yükü, stres gibi dış etkenlere bağlıdır. Dünyada en uzun yaşan köpek 29 yıl yaşamıştır.

Köpek Türlerinde Üreme

Köpek türlerinin üreme düzeyine gelmesi için 6 ila 12 ay geçmesi gerekir. Küçük cinsler büyük türlere göre daha erken üreme düzeyine gelir. Dişi köpekler ilk anne olma güdüsünü 6 ila 18 ay arasında yakalarlar. Bu süreç yılda yalnızca 2 defa meydana gelir. Yılda 1 defa olan türlerde mevcuttur.

Erkek köpekler ilk baba olma güdüsüne 6 ay içerisinde ulaşırlar. Çiftleşmek için bir süre beklemek zorunda değillerdir. Erkek türler dişi türlerin ürettiği yumurtadan 2 kat daha fazla sperm üretir. Erkek türler yaşlanana kadar her fırsatta çiftleşmeye çalışır. Küçük ırklar ortalama 2 ila 3 enik doğururken büyük türler 10 ila 12 enik doğura bilir. Köpek türlerinde gebelik süreci 63 gün sürer.

Köpek Türlerinde Davranışlar

Köpekler evcilleştirilildikleri günden bu yana sosyalleşme yolunda önemli bir yol kaydetmişlerdir. Bu sosyallik onlara yalnız yaşamak yerine insanlarla yaşama iç güdüsünü kazandırmıştır. Araştırmalara göre köpekler tıpkı ataları kurtlar gibi sürü halinde dolaşırlar. Ancak insanların seçici çiftleştirmeleri onları insanla yaşamaya adapte etmiştir. 1950'lerde bazı araştırmalara göre yeni doğmuş bir eniği insanlardan ayırdığınız taktirde, köpeklerle bir arada olmayı insanlarla bir arada olmaya tercih ettikleri görülür.

Köpek Türlerinde Bölge İşaretleme

Köpekler tıpkı kurtlar gibi sahiplik duygusuyla donatılmışlardır. Bu sahiplik duygusu onlarda belirli bölgelere sahip olma iç güdüsünü doğurur. Bu sahip olma iç güdüsü hayvanı bölge aramaya teşvik eder. Bu içgüdüyle kurtlar geniş alana yayıla bilirken köpek türleri genellikle sahibinin bulunduğu bölgeyle sınırlıdır. Köpekler bulduklar tarafsız bölgeyi ele geçirmek için o bölgeye idrarını yapar duvarlara veya taşlara sürünür. Bu davranışın nedeni diğer türlere koku yoluyla bu bölgenin kendisine ait olduğu haber vermek istemesidir.

Köpek Türlerinde İletişim

Köpekler diğer hayvanlara nazaran iletişim kurma konusunda daha geniş bil yelpazeye sahiptir. Bunlara örnek olarak havlamalar, hırlamalar ve ulumalar verilebilir. Köpekler çıkardıkları sesler ile sahiplerine aç, korkmuş, yorulmuş, kırılmış, üzgün veya sıkılmış olduklarını rahatlıkla anlatabilir. Bir yavrunun büyüme belirtisi diğer yavrularla oynarken havlama becerisini kazanmasıyla başlar. Köpekler sadece korktuklarında hırlarlar. Bazı köpek türleri havlamak yerine ulumayı tercih ederler. Örneğin: Sibirya kurdu...

Köpek Türlerinde Davranış Oluşumu

Köpekler il doğdukları zaman kör ve sağır doğar. Bütün yaşamlarını dişi köpeğe bağlı olarak geçirirler. Dişi köpek annelik iç güdüsüyle onları emzirir ve diğer tehlikelere karşı onları korur. Baba dahil çoğu zaman kimseyi yavrularının yanına yaklaştırmaz. Yavruların dünya ile tanışması yaklaşık olarak 10 ila 14 gün sürer. Bu süre zarfında yavrular dünyaya gözlerini açar ve çevreden gelen sesleri işitmeye başlar. Yavrular ilk olarak kardeşlerini keşfederler. Beraber bir ortamda büyüyen yavrular alıştıkları bu sıcak ortamdan ayrılmak istemezler. Dişi tür bu evrede onları zaman zaman yalnız bırakır.

Yaklaşık 27 gün sonra yavrular cesaretlerine göre sırayla doğdukları ortamdan dışarı çıkarlar. Bu davranış köpek türlerinde merak olgusunun var olduğunu gösterir. Eğer evcilleştirilmesi isteniyorsa hayvanla bu evrede iletişime girilmesi en doğrusu olacaktır. Eğer bu dönemde size alışmazsa hiç bir zaman tam anlamıyla evcilleştirme işlemi gerçekleşemez. Bu süreçte evcilleştirilmeye hazırlanan yavrular 3 ila 7 hafta arası kardeşlerinden ve annelerinden ayrı kalmamaları gerekir. Bu dönemde yavrular sütten kesilir ve katı yiyeceklerle beslenmeye başlar. Dördüncü hafta tamamlandığında artık pişmiş et verilebilir. Bu evreden iki hafta sonra ise sosyalleşme tamamen tamamlanmış olur. Yavrular artık ilgiye karşılık vermeye başlayacaktır.

Köpek türlerinin gelişiminde en önemli evre 7 ila 12. haftalar arasıdır. Bu haftalar insan ile köpek arasındaki bağın kurulması için en uygun zaman olduğu düşünülür. Bunun dayanağı ise yavrunun iç güdüsel olarak bir sürü ve bir sürü lideri istemesidir. Bu konumda köpeğin sahibi kendisini sürü koçu olarak tanıtırsa ona istediği komutları zorlanmadan yaptırma olanağına da sahip olacaktır.

12. Hafta tamamlandıktan sonra artık yavru annesinden ayrılır. Yavrular bu dönemde daha cesur ve bir şeyleri denemek için daha isteklilerdir. Bu dönemde yavru için özel eğitim programı yapmak en doğru işlem olacaktır. Bu dönemde artık dişleri çıkmaya başlayacağından yavrular sancı ve acı çekebilir buda onların bazen eğitime tam karşılık vermemesine neden olabilir. Bu dönemde veteriner hekiminize başvurarak yavrunun kolay diş çıkarması için gerekli olan malzemeleri almanız gerekir. Aksi taktirde hayvan koltukları kemirmeye başlayacaktır.

Köpeklerin kişilik gelişimi büyüme evresi tamamlanana kadar devam eder. Köpekler duygusallık kazanmadan cinsellik güdüleri kazanır. Köpekler 7 ila 8 aylık olduğunda öz güven kaybı yaşarlar bunun yaşanmaması için köpeklerde daha fazla ilgilenilmesi gerekir.

Belirli duyuların ve ya özelliklerin gen aktarımı ile birlikte bir sonraki nesle aktarılması ve bu genlerin git gide güçlenmesiyle kalıtsal bazı davranışlar oluşmuştur. Örneğin av köpeği sadık bir dosttur, avınızı hemen ayağınıza getirir. Ancak bir tazıya baktığınızda daha sakin ancak bir o kadarda başına buyruk olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni genetik karakter analizlerinde baskın genlerin köpek türleri üzerindeki etkiden başka bir şey olamaz.

Köpek Türlerinde Irk Ayrımı

Arka arka üç nesil aynı ırktan olan köpeklere safkan denir. Bir safkan köpek atasının bütün özelliklerini taşır. Bazı ülkelerdeki köpek sınıflandırma birimleri köpek türlerini 7 grupta toplamıştır.
  • Çoban Köpekleri
  • Av Köpekleri
  • Tazılar
  • Teriyerler
  • İşçi Köpekler
  • Süs köpekleri
  • Diğer türler
Bu makalemizde Çoban köpekleri ve Av köpekleri türleri hakkında bilgi verelim

Çoban Köpekleri

Hayvancılığın gelişmesiyle insanoğlu hayvanlarını otlatmak için sürüler oluşturulmuştur. Bu sürüler kurtlar ve çakallar için büyük bir sofra gibi görünmüş ve bu sofralara saldırma ihtiyacı duymuşlardır. Köylüler bu soruna çare olarak sürüyü idare edecek köpekleri kullanmışlardır. Çoban köpeği diğer köpek türlerine nazaran daha asi yetiştirilmiş güçlenmesi için safkan olarak üretilmeye çalışılmıştır. Çoban köpekleri hızlı, güçlü ve çeviktirler. Her türlü koşulda çalışabilir araziye anında uyum sağlayabilirler. Başları dik yürürler. Ataları kurtlar olmasına rağmen resmen atlarına karşı bir savaş içerisindeler. Çoban köpekleri sahibinden aldığı komutla sürüye yön verebilir. Çoban köpekleri köpek türleri arasında eğitilmesi en kolay türdür. Bu özelliği sayesinde özel kuvvetler bu türlerle yakından ilgilenmişlerdir.

Av Köpekleri

Av köpekleri genlerinden gelen koklama ve iz sürme iç güdülerini kullanarak sahibinin avlanma sırasındaki en büyük silahı olurlar. Daha çok kuş avı esnasında kullanılır. Kuşların yönünü sahibine doğru çeker ve ya sahibinin vurduğu kuşu alıp sahibine getirir. İlk olarak İngiltere'de kullanılmışlardır. Bu gurubun en büyük örneği bizim av köpeği olarak bildiğimiz literatürdeki ismi puanter olan köpek türüdür.

Köpek türleri hakkındaki en ilginç bilgi ise dünyada baş harfi U olan hiçbir tür olmayışıdır. Köpek türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için veteriner hekimlere baş vurabilirsiniz.
Son Güncelleme : 25.04.2021 23:29:55
Köpek Türleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Köpek Türleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Köpek Türleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Terrier Köpek
Terrier Köpek
Terrier köpekleri, görüntü itibariyle sevilen bir ırktır. Ama huyları görüntüleri kadar pek güzel değildir. Bu ırk, 1800’lü yıllarda İngiltere’de fare istilası sonucu üretilmiştir. Hala da fare yakalama güdüleri devam etmektedir ve bu konuda oldukça...
Rus Finosu
Rus Finosu
Rus Finosu, dünyada spitz olarak bilinen köpek grubuna Türkiye'de halk arasında verilen addır. Spitz; uzun ve sık kürklü, sivri ve dik kulaklı, kuyruğu geriye sırtına doğru kıvrılan bazı kuzeyli köpek ırklarının toplandığı grubun genel adıdır. Pomera...
Pitbull Köpek
Pitbull Köpek
Pitbull köpeği, 19. yüzyılda İngiltere'de Bulldog ve çeşitli Terrierlerin çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Daha sonra bu köpek Amerika'da geliştirilerek, bugünkü savaşçı halini almıştır. Bu nedenle dövüştürmek için kullananlar vardır. Bu kötü...
Köpek Yıkama
Köpek Yıkama
Köpek yıkama, özellikle yaz aylarında köpeklerin yıkanması gerekebilir. Ancak normalde köpeklerin cilt dokusunun insanlardan daha farklı olması yüzünden, sık yıkanmalarına gerek kalmaz. Çünkü köpeklerde ter bezleri bulunmamaktadır. Bu nedenle genelli...
Cocker Köpek
Cocker Köpek
Cocker köpek, neşeli, uysal, çocuk dostu, efendisine karşı saygılı ve iyi huylu bir köpektir. Apartman yaşamı için uygun bir ırktır. Bu ırk akıllı ve güvenilirdir. Bu köpeklerin özellikleri ise; Bu köpekler tanıdık yada yabancı ayırt etmeden insanla...
Kurt Köpeği
Kurt Köpeği
Kurt köpekleri, çok çeşitli alanlarda değişik görevlerde bulunabilirler. Çoğunlukla polis köpeği olarak kullanılırlar. Çünkü bu köpeklerin keskin burunları sayesinde; Patlayıcı, uyuşturucu ve ceset gibi unsurları kolayca birbirinden ayırabilir ...
K9 Köpek
K9 Köpek
K9 Work Dog veya Is Kopegi denilen; asayis, koruma, bomba, narkotik, iz takibi, kadavra canli arama veya cankurtaran egitimleri almis, asker, polis, bekci gibi guvenlik guclerince ve itfaiye veya kurtarma ekiplerince kullanilan (Her nekadar coba...
Kangal Köpekleri
Kangal Köpekleri
Kangal köpekleri, Oğuz Türkleri tarafından 250 yıl önce Anadolu'ya getirilmiş olan çoban köpeği ırkıdır. Adını Sivas'ın ilçesi Kangal'dan alan köpekleri, Anadolu iklimine uyumlu hale getirebilmek için melezleme yapılmıştır. Oğuz Türkleri bu köpekleri...
Pekinez
Pekinez
Pekinez, Küçük köpek ırklarından olan pekinez, son derece sevimli ve bakımı da bir o kadar kolay olan chayvan dostlarımızdandır. Pekinez ırkı küçük olduğundan hem size ev içinde zorluk çıkarmaz hem de taşıma sorunu yaşatmaz. Bunun için öncelikle peki...
Akbaş Köpekleri
Akbaş Köpekleri
Akbaş köpekleri, vücudunun tamamı beyaz renkte, atletik yapıda, iri cüsseli, hareket halinde ve dururken zarif ve güzel duruşuyla dikkat çeken köpeklerdir. Bu köpeklerin genel karakteri Kangal köpekleriyle aynıdır. Morfolojik özellikleri de beyaz ren...
Malaklı Köpekleri
Malaklı Köpekleri
Malaklı köpekleri, 1650’li yıllardan beri ırkını saf ve temiz olarak sürdürmüşlerdir.Neredeyse atalarımız kadar uzun yaşamışlardır.Genel olarak İç Anadolu bölgesinde yaşayan ve yetiştirilen bu köpekler, bölge halkı için vazgeçilmez bir unsur haline...
Golden Köpek
Golden Köpek
Golden köpekler, tercih sıralamasında ilk 10'da yer alan bir ırktır. Golden kelimesinin anlamı, getir demektir. Köken olarak goldenler, av köpeğidirler. Avları, nerede olursa olsun mutlaka bulup getirirler. Ama günümüzde daha çok evde beslenen köpekl...

 

Terrier Köpek
Rus Finosu
Pitbull Köpek
Köpek Yıkama
Cocker Köpek
Kurt Köpeği
K9 Köpek
Kangal Köpekleri
Pekinez
Akbaş Köpekleri
Malaklı Köpekleri
Golden Köpek
Köpek Saldırısı
Panter
Kafkas Çoban Köpeği
Sokak Köpekleri
Kuduz Köpek
Köpek Isırması
Jack Russell
Maltese
Chihuahua Köpek
Av Köpeği
Rottweiler
Kaniş
Kar Köpekleri
Köpek Nasıl Eğitilir
Süs Kopeklerı
Boxer Köpek
Köpek Irkları
Mastif
Popüler İçerik
Köpek Saldırısı
Köpek Saldırısı
Köpek saldırısı sık rastlanan bir durumdur. Peki bu durumda ne yapardınız? Böyle bir durumda herkesin aklına gelen tek şey var. O da kaçmaktır. Ama b...
Panter
Panter
Panter: Etçil bir memeli türüdür. Pars olarakta bilinir. Kedigiller ailesinden olup Asya ve Afrika'nın bir çok yerinde yaşarlar. Açık sarımtırak post...
Kafkas Çoban Köpeği
Kafkas Çoban Köpeği
Kafkas çoban köpeği, son derece güçlü bir yapıya sahip bekçi köpekleridir. Türkiye'nin kuzeydoğusunda çok yüksek dağlarda ve vadilerde, sığır ve ya at...
Sokak Köpekleri
Sokak Köpekleri
Sokak köpekleri melez bir ırktır. Diğer köpek ırkları gibi saf ırk değillerdir, ortak özellikleri ise bir başlık altında toplanabilecek kadar benzer g...
Kuduz Köpek
Kuduz Köpek
Kuduz köpek, tehlike yaratmaktadır. Çünkü kuduz, genel olarak köpek ısırması sonucu oluşur ve bu hastalığın tedavisi yoktur. Öyle ki kuduz olan insan...
Köpek Isırması
Köpek Isırması
Köpek ısırması, hepimizin başına gelmese de sık rastlanan bir durumdur. Daha çok bacak ve kolda ısırma sonucu oluşan yaralar, ısırma şekline ve ısıran...
Jack Russell
Jack Russell
Jack Russell, ilk olarak 1800 yıllarda ünlü bir İngiliz din adamı olan Parson Jack Russell tarafından yetiştirildiği söylenmektedir. Amerikan Köpek Ku...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Terrier Köpek
Rus Finosu
Pitbull Köpek
Köpek Yıkama
Cocker Köpek
Köpeğim İnsanlara Ve Arabalara Havlıyor
Alerjileri
Hangi Köpek Cinsi
Hangi Irk Uygun ?
Benim Köpeğim Hangi Cins
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Köpeğim İnsanlara Ve Arabalara Havlıyor
Alerjileri
Hangi Köpek Cinsi
Hangi Irk Uygun ?
Benim Köpeğim Hangi Cins
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022