Sokak Köpekleri

Sokak Köpekleri

Sokak köpekleri melez bir ırktır. Diğer köpek ırkları gibi saf ırk değillerdir, ortak özellikleri ise bir başlık altında toplanabilecek kadar benzer görünümleri olmasa bile, ortak kişilik özellikleri sergileyebilirler. Sokaklar sadece biz insanlara ait mekanlar değillerdir. Toplumsal hayatta caddeleri, yürüdüğümüz sokakları, canlı ve cansız birçok varlık ile paylaşırız. Sokakları paylaştığımız bu varlıklardan biri de sokak köpekleridir. Adında da anlaşıldığı gibi sokak köpekleri sokağa ait köpeklerdir. Evrende ki her şeyin bir sahibi olduğuna göre, sokak köpeklerine de felsefe açısından evrenin yaratıcı sahip olur iken dünyada da sokaklar bu hayvanlara sahip çıkmaktadır. Sokak köpekleri diğer hemcinslerine göre daha özgürlerdir. Çünkü sahipleri insanlar değillerdir.

Sokak köpeklerinin bir isme sahip olma endişeleri olmamakla beraber, kendi toplumsal hayatları, hatta kendi belirli bir düzenleri de vardır. Bir insanın vermiş olduğu adla anılan köpeğe, köpek demek pek uygun bir durum olarak görülmemektedir genelde. Fino, kaplan, cesur, karabaş, boncuk ve benzeri demek gerekmektedir. Fakat sokak köpekleri böyle değildir. Onlar her zaman ve her yerde hep adıyla ve sanıyla bilinir. Onlar sadece köpektir ve köpek olarak bilinirler. Köpek, bazı insanların konuşma dilinde, hatta bazı yazılarda da, insanların birbirlerine aşağılayıcı cümleler sarf ederken de kullanılan bir benzetmedir. Peki diğer köpeklere bir isim ile hitap ederken sokak köpeklerine köpek diye hitap edilir ki?

Özgürlüğü kıskanıldığı için mi? Yoksa tasma takmadığı için mi? Belki de sokağa çıkma yasaklarına uymadığı içindir. Makam mevki ve unvan sahiplerini görmezden geldiğinden dolayıdır belki de. Ya da nüfus sayımına gelmediği, nüfus cüzdanı taşımadığı ve ehliyete gerek duymadığı içindir. Diploma, makam mevki, servet peşinde koşmadığı için de olabilir. Sanırım sokakta doğurup, ilaç kullanmadığı için. Nüfus planlamasına uymayıp kontrol hapı yutmadığından dolayı da böyle söylüyor olabilirler. Sokak köpekleri, zaman zaman insanların ilgilerine de maruz kalmışlardır ve bu durumlar da genellikle hayvanlar inlemişlerdir sırf başlarına buyruk oldukları için.

Dünya tarihinde, köpeğin totemleştirilip heykellerinin tapınaklara konduğunu biliyoruz. Kurt cinsinden evcilleştirildiği söylenen köpeğin, en eski evcilleştirilme bölgesi, Eski mısırdır. Eski mısır da eski mısırlılar köpeği kutsal saydılar ve mumyaladılar. On iki hayvanlı eski orta Asya Türk takviminde yıllardan birinin adı "it" yani "köpek"tir. Dede korkut hikayelerin de köpek, dost ve kılavuz anlamına gelmektedir. Dinler tarihinde, Roma dönemine denk gelen Tarsus'ta türbesi de bulunan yedi uyurlar olayında da, Kıtmir isimli köpek dost ve kılavuz anlamına güzel bir örnektir. Sokak köpekleri de geçim derdinde; ya zehirleniyorlar veya kafeslere atılıyorlar. Yeni yasanın"kısırlaştır, aşıla, bırak" maddesi tam olarak hayata geçirilemedi. Bu hayvanlara sahip çıkan kişiler ise genellikle iyi kalpli ve gönüllü insanlardır.

İstanbul'un Sokak köpeklerinin de bir tarihi vardır kimse pek önemsemese de. Osmanlı devletinde sokak köpeklerinin dokunulmazlıkları bulunmaktadır. Hatta bu köpekler devrin kartpostallarının vazgeçilmez figürleri olmuşlardır. 1865'de toplatılıp hayırsız ada'ya gönderilen köpekler, büyük bir İstanbul yangını çıkması üzerine adadan geri getirilmişlerdir. Hatta Mark Twain'in bir İstanbul ziyareti sırasında söylemiş olduğu şöyle bir sözü de vardır: "Hayatımda hiç bu kadar mahzun bakışlı ve kalbi kırık sokak köpekleri görmedim." Eskiden köpeklerin İstanbul'a Türklerle geldiğine inanılıyordu çünkü Bizans zamanında şehirde kedilerin hakimiyeti söz konusuydu. Eski çağlardaki İstanbullular şöyle düşünürlermiş. "Köpekler bu şehirden giderlerse, Türklerde gider". 19.yüzyılın sonlarına kadar köpekler İstanbul'un yaşayan simgeleri olarak kabul görmüşlerdir. Köpek katliamları ise Batılılaşma hareketleri ile başlıyor.

Galata'da gece yarısı bastonuyla köpeklerden korunmak isteyen turist, köpeklerin hücumuna uğruyor. Köpeklerden kaçarken yüksek bir duvardan düşüp ölüyor. Majestelerinin hükümeti Osmanlı devletine ültimatom veriyor. Sultan 2. Mahmut da kararını açıklıyor.
"Sokak köpekleri tez elden toplana, teknelere konula ve Hayırsız Ada'ya bırakıla..." Böylelikle köpeklerin başı İstanbul'da ilk defa derde giriyor. Sultan'ın kararı üzerine operasyon başlıyor. Halk, köpekleri bırakın diye haykırıyor. Sultan kararını geri alıyor. İkinci büyük köpek toplama operasyonu Sultan Abdülaziz döneminde yaşanıyor. Köpekler toplanıyor, teknelere konulup hayırsız ada'ya bırakılıyor. Bu harekatla eş zamanlı olarak 1865 Eylülünde yangınlar başlıyor. Bu felaketi halk şu şekilde yorumluyor.
"Köpekleri topladınız, Allah da cezanızı verdi! Köpekler olsaydı önceden haber verirlerdi." Bu sözlerin üzerine tekneler tekrardan hayırsız ada'ya gidiyor ve köpekleri yükleyip İstanbul'a getiriyorlar.

Padişah 2.Abdülhamit devrinde İstanbul köpekleri en rahat dönemini yaşıyorlar. Sultan, köpekler ile değil de kuduz ile mücadele veriyor. Fransa'ya Pastör Enstitüsü'ne heyet göndererek, 10 bin altın bağışlıyor. Dünyada ki üçüncü kuduz Enstitüsü'nü İstanbul'a kurduruyor. Bu dönemde yapılan araştırmalar sonucunda kitap haline gelen bir yayında kuduz vak'ası şu şekilde açıklanmıştır."Serbest çiftleşme, sokak köpeklerin de doğal aşı yerine geçmektedir."

1908'de Abdülhamit'in tahtan indirilmesi ile sokak köpeklerinin rahat ve huzurlu yaşamları da sona ermiştir. Bundan sonra sokak köpekleri toplanarak geri gelmemek üzere hayırsız ada'ya gönderilmiştir. Buna rağmen köpekleri seven halk her gün hayırsız ada'ya tekneler ile yiyecekler göndermişlerdir. Sokak köpeklerinin hiçbiri kaldırıma pislemez, bir ağaç, çalı gibi bir yer bulurlar ve sonra da kendi pisliklerini örterler. Hayvan haklarının korunması, toplumlar için bir çeşit uygarlık sembolü olarak görülebilmektedir. Sokaklar da başıboş köpeklerin dolaşması, kuduz hastalığının insan sağlığını tehdit etmesi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Kuduz hastalığı sadece köpekler de görülmez. Hastalık, insan da dahil olmak üzere tüm memeli hayvanlar da görülebilmektedir. Sokak köpekleri yeterince korunmadıkları için hastalığa maruz kalabilirler.

Sokak köpeği sorununun her ülkede farklı boyutlar da var olduğu söylenebilir. Fakat bu işin kontrolünü elinde tutan ülkeler başarıyı, eğitimler ile ve bu konu ile ilgili yasalar koyarak düzenlemişlerdir. Bu eğitim ve yasaların içeriği de UNESCO tarafından hazırlanmış olan "hayvan hakları evrensel bildirisi" içerisinden alınmıştır. Bu bildiriden bir kaç madde örnek verecek olur isek:
  • Bütün hayvanlar eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
  • Hayvanların hepsi saygı görme hakkına sahiptirler.
  • Tüm hayvanların insanlar tarafından gözetilme, bakılma ve korunma hakkı vardır.
Bu maddeler bu şekilde uzayıp gitmektedir. Hatta farklı ülkeler de köpekler hakkında çıkarılan yasa ve yönetmelikler de vardır. Birçok ülkede hayvanların tasma, küpe veya diğer şekilde işaretlenmesi ve başıboş bırakılmaması bir yasa gereğidir. Eğer herhangi bir sorun çıkar ise tıpkı trafik suçların da olduğu gibi hayvanın sahibine ceza kesilmektedir. Bu cezalar para cezası olmaktadır.
Son Güncelleme : 22.04.2021 06:01:29
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. İsmail ANIT - 22.04.2021 06:01:29
Sokak Köpekleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sokak Köpekleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sokak Köpekleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Terrier Köpek
Terrier Köpek
Terrier köpekleri, görüntü itibariyle sevilen bir ırktır. Ama huyları görüntüleri kadar pek güzel değildir. Bu ırk, 1800’lü yıllarda İngiltere’de fare istilası sonucu üretilmiştir. Hala da fare yakalama güdüleri devam etmektedir ve bu konuda oldukça...
Rus Finosu
Rus Finosu
Rus Finosu, dünyada spitz olarak bilinen köpek grubuna Türkiye'de halk arasında verilen addır. Spitz; uzun ve sık kürklü, sivri ve dik kulaklı, kuyruğu geriye sırtına doğru kıvrılan bazı kuzeyli köpek ırklarının toplandığı grubun genel adıdır. Pomera...
Pitbull Köpek
Pitbull Köpek
Pitbull köpeği, 19. yüzyılda İngiltere'de Bulldog ve çeşitli Terrierlerin çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Daha sonra bu köpek Amerika'da geliştirilerek, bugünkü savaşçı halini almıştır. Bu nedenle dövüştürmek için kullananlar vardır. Bu kötü...
Köpek Yıkama
Köpek Yıkama
Köpek yıkama, özellikle yaz aylarında köpeklerin yıkanması gerekebilir. Ancak normalde köpeklerin cilt dokusunun insanlardan daha farklı olması yüzünden, sık yıkanmalarına gerek kalmaz. Çünkü köpeklerde ter bezleri bulunmamaktadır. Bu nedenle genelli...
Cocker Köpek
Cocker Köpek
Cocker köpek, neşeli, uysal, çocuk dostu, efendisine karşı saygılı ve iyi huylu bir köpektir. Apartman yaşamı için uygun bir ırktır. Bu ırk akıllı ve güvenilirdir. Bu köpeklerin özellikleri ise; Bu köpekler tanıdık yada yabancı ayırt etmeden insanla...
Kurt Köpeği
Kurt Köpeği
Kurt köpekleri, çok çeşitli alanlarda değişik görevlerde bulunabilirler. Çoğunlukla polis köpeği olarak kullanılırlar. Çünkü bu köpeklerin keskin burunları sayesinde; Patlayıcı, uyuşturucu ve ceset gibi unsurları kolayca birbirinden ayırabilir ...
K9 Köpek
K9 Köpek
K9 Work Dog veya Is Kopegi denilen; asayis, koruma, bomba, narkotik, iz takibi, kadavra canli arama veya cankurtaran egitimleri almis, asker, polis, bekci gibi guvenlik guclerince ve itfaiye veya kurtarma ekiplerince kullanilan (Her nekadar coba...
Kangal Köpekleri
Kangal Köpekleri
Kangal köpekleri, Oğuz Türkleri tarafından 250 yıl önce Anadolu'ya getirilmiş olan çoban köpeği ırkıdır. Adını Sivas'ın ilçesi Kangal'dan alan köpekleri, Anadolu iklimine uyumlu hale getirebilmek için melezleme yapılmıştır. Oğuz Türkleri bu köpekleri...
Pekinez
Pekinez
Pekinez, Küçük köpek ırklarından olan pekinez, son derece sevimli ve bakımı da bir o kadar kolay olan chayvan dostlarımızdandır. Pekinez ırkı küçük olduğundan hem size ev içinde zorluk çıkarmaz hem de taşıma sorunu yaşatmaz. Bunun için öncelikle peki...
Akbaş Köpekleri
Akbaş Köpekleri
Akbaş köpekleri, vücudunun tamamı beyaz renkte, atletik yapıda, iri cüsseli, hareket halinde ve dururken zarif ve güzel duruşuyla dikkat çeken köpeklerdir. Bu köpeklerin genel karakteri Kangal köpekleriyle aynıdır. Morfolojik özellikleri de beyaz ren...
Malaklı Köpekleri
Malaklı Köpekleri
Malaklı köpekleri, 1650’li yıllardan beri ırkını saf ve temiz olarak sürdürmüşlerdir.Neredeyse atalarımız kadar uzun yaşamışlardır.Genel olarak İç Anadolu bölgesinde yaşayan ve yetiştirilen bu köpekler, bölge halkı için vazgeçilmez bir unsur haline...
Golden Köpek
Golden Köpek
Golden köpekler, tercih sıralamasında ilk 10'da yer alan bir ırktır. Golden kelimesinin anlamı, getir demektir. Köken olarak goldenler, av köpeğidirler. Avları, nerede olursa olsun mutlaka bulup getirirler. Ama günümüzde daha çok evde beslenen köpekl...

 

Terrier Köpek
Rus Finosu
Pitbull Köpek
Köpek Yıkama
Cocker Köpek
Kurt Köpeği
K9 Köpek
Kangal Köpekleri
Pekinez
Akbaş Köpekleri
Malaklı Köpekleri
Golden Köpek
Köpek Saldırısı
Panter
Kafkas Çoban Köpeği
Sokak Köpekleri
Kuduz Köpek
Köpek Isırması
Jack Russell
Maltese
Chihuahua Köpek
Av Köpeği
Rottweiler
Kaniş
Kar Köpekleri
Köpek Nasıl Eğitilir
Süs Kopeklerı
Boxer Köpek
Köpek Irkları
Mastif
Popüler İçerik
Köpek Saldırısı
Köpek Saldırısı
Köpek saldırısı sık rastlanan bir durumdur. Peki bu durumda ne yapardınız? Böyle bir durumda herkesin aklına gelen tek şey var. O da kaçmaktır. Ama b...
Panter
Panter
Panter: Etçil bir memeli türüdür. Pars olarakta bilinir. Kedigiller ailesinden olup Asya ve Afrika'nın bir çok yerinde yaşarlar. Açık sarımtırak post...
Kafkas Çoban Köpeği
Kafkas Çoban Köpeği
Kafkas çoban köpeği, son derece güçlü bir yapıya sahip bekçi köpekleridir. Türkiye'nin kuzeydoğusunda çok yüksek dağlarda ve vadilerde, sığır ve ya at...
Kuduz Köpek
Kuduz Köpek
Kuduz köpek, tehlike yaratmaktadır. Çünkü kuduz, genel olarak köpek ısırması sonucu oluşur ve bu hastalığın tedavisi yoktur. Öyle ki kuduz olan insan...
Köpek Isırması
Köpek Isırması
Köpek ısırması, hepimizin başına gelmese de sık rastlanan bir durumdur. Daha çok bacak ve kolda ısırma sonucu oluşan yaralar, ısırma şekline ve ısıran...
Jack Russell
Jack Russell
Jack Russell, ilk olarak 1800 yıllarda ünlü bir İngiliz din adamı olan Parson Jack Russell tarafından yetiştirildiği söylenmektedir. Amerikan Köpek Ku...
Maltese
Maltese
Maltese, Malta Terrieri da olarak bilinir ve dünyanın en eski süs köpekleri ırkındandır. Yunanlı filozof Theophratrus tarafından Malta’nın eski adı o...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Terrier Köpek
Rus Finosu
Pitbull Köpek
Köpek Yıkama
Cocker Köpek
Köpeğim İnsanlara Ve Arabalara Havlıyor
Alerjileri
Hangi Köpek Cinsi
Hangi Irk Uygun ?
Benim Köpeğim Hangi Cins
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Köpeğim İnsanlara Ve Arabalara Havlıyor
Alerjileri
Hangi Köpek Cinsi
Hangi Irk Uygun ?
Benim Köpeğim Hangi Cins
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021